stage Dahab

03/03/2019 09:00
15/03/2019 09:00
---NL
Dahab. Freediving en training. (3-9 / 03/2019 en 10-15 / 03/2019)
Vrijduiken, zee en zon, dit alles op slechts een paar uur vliegen van België! Doe mee met ons, train en leer in Maart.
In de fantastische stad Dahab en de legendarische Blue Hole.
PROGRAMMA VOOR 3 - 9 MAART 2019:
4 dagen freediving + 1 dag rust + 2 dagen freediving.
2 dagen freediving in the Lighthouse
1 dag in de Blue Hole
1 dag Freediving in Eels Gardens en Ras Mohammed (verblijf één nacht, inclusief nachtduik en ochtendsessie).
1 rustdag - trip naar de woestijn om de zonsondergang te zien en Egyptische thee te nuttigen.
2 dagen in de Blue Hole
Het programma omvat leren duiken naar de diepte, klaartechniek en uitrusting, duiken op de adembenemendste plekken van de Rode Zee.
Aan het einde van het programma wordt je gecertificeerd.
En niet te vergeten de mooie uitstappen in de woestijn bij nacht, kijken naar de sterrenhemel van de Sinai, thee , oriëntaalse geest en uitnodigende kleuren van Egypte, 
zeevruchten en fruit.
De prijs voor dit programma komt op een democratische € 300.
Het aantal deelnemers is beperkt, vooraf reserveren. 
U kunt ook deelnemen voor amper enkele paar dagen, neem daarvoor eerder contact met ons op.
PROGRAMMA VOOR 10 - 15 MAART 2019
Alena Udovenko wacht jullie op in Dahab, bij wie jullie een training kunt boeken, een workshop volgen en problemen bespreken of zelfs de cursus Freediving volgen. 
Neem contact met ons op voor individuele informatie.
VLUCHTEN EN ACCOMMODATIE:
Vlucht België - Sharm - België ≈ € 100.
Transfer naar Dahab en terug naar het vliegveld € 40
We verblijven in het gastvrije SHAMS-hotel.
Word wakker op een mooie en gezellige plek aan het strand.
Fatsoenlijke kamers, aardig personeel, ontbijt is inbegrepen.
Hier zullen we onze theorielessen, stretching en pranayama sessies geven.
Accommodatie:
€ 20 per dag voor 1 persoon in een tweepersoonskamer.
€ 30 per dag voor een eenpersoonskamer.
Visa voor residenties tot 14 dagen, en als je niet van plan bent om Sinai te verlaten, is de Visa niet verplicht.
Bijkomende kosten:
Taxi naar Blue Hole en naar andere duikplekken ≈ € 30 voor zeven dagen.
Maaltijden tijdens de lunch (vanaf € 5-10 per keer), fruit, cafés, souvenirs.
Wetsuit en andere uitrusting huren € 7-11 per dag (indien nodig).
Instructeur Alena Udovenko - Oekraïnse kampioene, lid van het Oekraïense nationale team in freediving, winnaar op nationale en internationale wedstrijden.
Instructeur bij International Academy Apnea sinds 2010.
Instructeur bij AIDA International sinds 2019.
Het beoefenen van freediving, yoga en meditatie reeds meer dan 12 jaar.
Neem contact met ons:
via Filip West +32 478 59 33 49 (Whatsapp)
via Alena Udovenko +38067 728 36 12 (Viber, Whatsapp)


___ FR
Dahab. Plongée en apnee et formation. (de 3-9/03/2019 et 10-15/03/2019)
Plongée, mer et soleil, tout cela à quelques heures de la Belgique! Rejoignez-nous dans les profondeurs, entraînant et apprenant en moid de Mars.
Dans la ville fabuleuse de Dahab et la légendaire Blue Hole.
PROGRAMME DU 3 AU 9 MARS 2019:
4 jours d'apnée + 1 jour de repos + 2 jours d'apnée.
2 jours de plongée en apnée au Lighthouse
1 journée dans le Blue Hole
1 jour de plongée à Eels Gardens et Ras Mohammed (séjour d'une nuit, y compris plongée de nuit et apres-midi).
1 jour de repos - prommenade au désert pour voir le coucher du soleil et boire du thé avec nous.
2 jours dans le Blue Hole
Le programme comprend l’apprentissage en profondeur, la compensation et l’équipement, la plongée dans les plus beaux endroits de la mer Rouge.
À la fin du programme, vous pouvez être certifié.
Et bien sûr, lors de nos excursions nocturnes dans le désert, ciel étoilé du Sinaï, du thé Egyptien, esprit oriental et couleurs attrayantes de l'Égypte, fruits de mer et fruits locaux.
Les frais du programme serait vous offert au prix démocratique de 300 €.
Le nombre de participants est limité, réservez à l'avance. 
Vous pouvez aussi participer à quelques jours du programme, contactez-nous.
PROGRAMME DU 10 AU 15 MARS 2019
Alena Udovenko restera à Dahab pour vous accueillir et vous réserver quelques jours de formation, des sessions ou même suivre un cours complet. 
Contactez-nous pour recevoir plus 'nformations individuelles.
VOLS ET HEBERGEMENT:
Le vol Belgique - Sharm - Belgique 100 €.
Transfert à Dahab et retour à l'aéroport 40 €
Nous resterons au magnifique hôtel SHAMS.
Réveillez-vous dans cet endroit magnifique et confortable près de la plage.
Chambres correctes, personnel bien sympa, le petit déjeuner est inclus.
Ici, nous aurons nos cours de théorie, d'étirement et de pranayama.
Hébergement:
20 € par jour pour 1 personne en chambre double.
30 € par jour pour une chambre individuelle.
Le visa pour les séjours de moins de 14 jours, et si vous n'envisagez pas de quitter le Sinaï, le visa n'est pas nécessaire.
Dépenses supplémentaires:
Taxi pour Blue Hole et d'autres sites de plongée 30 € pour sept jours.
Repas à l'heure du déjeuner (de 5 à 10 € à la fois), fruits, cafés, souvenirs.
Location de combinaison et autres équipements 7–11 € par jour (si nécessaire).
Alena Udovenko - championne Ukrainienne, membre de l'équipe nationale Ukrainienne, participante gagnante de plusieurs compétitions nationales et internationales.
Instructeur Apnea Academy depuis 2010.
Instructeur AIDA International depuis 2019.
Elle pratique l'apnée, le yoga et la méditation depuis plus de 12 ans.
Contactez nous:
Filip West +32 478 59 33 49 (Whatsapp)
Alena Udovenko +38067 728 36 12 (Viber, Whatsapp)

---EN
Dahab. Freediving and training. (3-9/03/2019 and 10-15/03/2019)
Freediving, sea and sun, all this just few hours away from Belgium! Join us into the depths, training and learning in March.
In fabulous Dahab city and the legendary Blue Hole.
PROGRAMM FOR 3 - 9 MARCH, 2019: 
4 days of freediving + 1 day rest + 2 days of freediving.
2 days of freediving at the Light house
1 day in the Blue Hole
1 day Freediving at Eels Gardens and Ras Mohammed (stay one night, including night freediving and morning). 
1 day of rest - go to desert to see sunset and drink tea. 
2 day in the Blue Hole 
The program includes learning to dive into the depth of breath, work on equalization and equipment, breathhold diving in the most beautiful places of the Red Sea. 
In the end of the program you can be certified.
And of course on trips to the desert by night, starry skies of Sinai, tea with the Bedouins tribe, oriental spirit and inviting colors of Egypt, seafood and local fruits.
The cost of freediving program would be €300.
The number of participants is limited, book in advance. You can take part in few days of program, contact us before.
PROGRAM FOR 10 - 15 MARCH, 2019
Instructor Alena Udovenko stil will be in Dahab and you can book few days of training, to do workshop with definetly issues or even take Freediving course. Contact us for individual information.
FLIGHTS and ACCOMODATION:
1) Flight  Belgium - Sharm - Belgium ≈ €100.
Transfer to Dahab and back to the airport €40
We will stay at the wonderful SHAMS hotel. 
Wake up at the beautiful and cosy place near the sea. 
Decent rooms, nice staff, breakfast is included. 
Here we will have our theory lessons, stretching and pranayama classes. 
Accommodation:
€20 per day for 1 person in double room. 
€30 per day for single room.
Visa for residencies up to 14 days, and if you do not plan to leave Sinai, is not required.
To book hotel contact with organizers.
2) Option - buying a tour package.
Includes flight, transfer, accommodation, meals. When traveling for 7-9 days is can be economically.
Tour Package can be bought at any travel agency.
You will need a taxi to the dive site in 5-10 minutes, from Laguna, where there are network hotels, to Dahab.
Additional expenses:
Taxi to Blue Hole, and to other dive sites ≈ €30 for seven days.
Meals at lunchtime (from €5-10 at a time), fruits, cafes, souvenirs.
Wetsuit and other equipment rental €7–11 per day (if necessary).
Instructor Alena Udovenko  Alena Udovenko - champion of Ukraine, member of the Ukrainian national team in freediving, multiple participant and winner of national and international competitions.
Instructor of the International Academy Apnea (Italy) since 2010.
Instructor of the AIDA International since 2019.
Practicing freediving, yoga and meditation for over 12 years.
Contact us :
Filip West Filip +32 478 59 33 49 (Whatsapp)
Alena Udovenko Alena +38067 728 36 12 (Viber, Whatsapp)