Will Trubridge: -95m in DNF

Voor diegenen die het nog niet wisten, ziehier de videoclip met William Trubridge (Nieuw-Zeeland)tijdens een heuse prestatie, waarmee hij een nieuw wereldrecord vestigde in de dynamische discipline zonder vinnen (Dynamic No Fins - DNF) 26 april jongstleden. Deze vond plaatst op een wedstrijd, die hijzelf organiseerde (!) op de Bahamas (in de Blue Hole te Dean, het diepste ter wereld met - 203m).

Deze prestatie van -95m wordt al gauw 'vergeten', daar hij een nieuwe recordpoging heeft voorzien in december van dit jaar!

Bij deze wensen we hem alvast het allerbeste toe!