sortie/uitstap Dongelberg

16/06/2019 09:30

Salut les apnéistes!

Mes prochaines sorties à la carrière de Dongelberg sont planifiées pour les dimanches 16 et 30 juin.
Rendez-vous sur place à 9h30.

Merci de prévenir de votre présence ;-)

a+ Feli

Hallo apneïsten!

Mijn volgende uitstappen naar de steengroeve van Dongelberg zijn gepland op zondag 16 en 30 juni.
Afspraak om 9.30 uur.

Bedankt voor het melden van je aanwezigheid ;-)

a + Feli